19th Ave New York, NY 95822, USA

Disclaimer

Eenmanszaak Multi Vision Design, met KvK-nummer 34140405, hierna ‘Multi Vision Design’ wil je hartelijk welkom heten op https://www.multivisiondesign.nl. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Multi Vision Design kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Multi Vision Design zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Multi Vision Design zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Multi Vision Design is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die je op basis van deze website of de door Multi Vision Design verstrekte informatie verricht, komen voor jouw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen jou en Multi Vision Design tot stand komen. Als je een klacht hebt, dan hoort Multi Vision Design dat graag. Stuur jouw klacht over de inhoud naar info@multivisiondesign.nl.

Je mag deze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendommen van Multi Vision Design of die van licentiegevers. Multi Vision Design behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kun je altijd via info@multivisiondesign.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Multi Vision Design per abuis jouw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Multi Vision Design weten via info@multivisiondesign.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Multi Vision Design verplicht is tot enige schadevergoeding.

Multi Vision Design behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.